a) Havaalanı Sanayi Bölgesi : Oğuzeli Belediyesi sınırları içerisinde, 1.000.000 m2 alanda, 1993 yılında kurulmuş, Bölgemizde; 78 Halıcılık, 1 Akrilik İplik , 1 PP iplik, 1 Çuval, 3 Makine İmalatı, 1 Plastik Boru, 1 Kozmetik, 1 Yem, 4 Gıda, 3 inşaat ve 1 Mobilya gibi sektörlerde toplam 95 adet işyerinde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bölgemizde 1500-2000 kişiye istihdam sağlanmaktadır.

 

b) Besi Organize Sanayi Bölgesi: Besi Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep’te hayvancılığın gelişmesini sağlamak amacıyla, Gaziantep Valiliği’nin olumlu görüşü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kuruluş protokolü 222 sicil numarasıyla onaylanmış, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Hükümlerine göre kurulmuş, bir özel hukuk tüzel kişiliğidir.

Gaziantep Besi Organize Sanayi Bölgesi; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü, Gaziantep Ticaret Odası, Et-Süt Üreticileri Derneği ve Doğu ve Güneydoğu Canlı Hayvan Besiciler Derneği’nden oluşmuş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 28.07.2004 tarih ve 8691 nolu yazısı ile onaylanıp faaliyetine başlamıştır.

Yer Seçim Raporu : Gaziantep Besi Organize Sanayi Bölgesi yer seçimi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü’nün 30.07.2001 tarih ve 9933-99554 sayılı yazısı ile oluşturulan Yer Seçim Komisyonu 18.09.2001 tarihinde Gaziantep Valiliğinde toplanarak çalışmalarına başlamıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının temsilcisince OSB yer seçimi etüdü için hazırlanan 1/25000 ölçekli Eşik Analizi Haritası hakkında komisyona bilgi verilmiş olup, arazi çalışmalarına geçilmiştir.

Projenin Amacı : Gaziantep ve Bölge ekonomisinin gelişiminde çok önemli bir yer tutan besicilik ve canlı hayvan yetiştiriciliğinin mevcut kapasitesinin etkin ve verimli kullanımı ile bu sektörün sistemli bir şekilde gelişimine imkan tanıyacak altyapı ve organizasyonların kurulmasıdır. Kurulacak bu bölge ile öncelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da canlı hayvancılık ve hayvancılık yan ürünlerini planlı bir şekilde arttırmak, yönlendirmek ve ülkemizde diğer bölgelere örnek olmak amaçlanmaktadır.

Projenin en önemli gerekçelerinden biri, kentin sağlık ve çevre koşullarına zarar veren işyerlerinin şehir dışına çıkartılarak, arıtma da dahil olmak üzere her türlü altyapıya haiz bir Organize Teknoloji bölgesine taşınmalarıdır.
Projenin Konumu :Organize Besi Bölgesinin Gaziantep Nazım İmar Planındaki konumu; kent merkezinden 17 km uzaklıkta, kentin doğusunda, Şanlıurfa-Gaziantep Karayolunun güneyinde, Oğuzeli İlçesi, Çaybaşı Bölgesinde 4.500 hektarlık alan üzerinde ve 19P ile 20P imar paftalarında yer almaktadır.